Potkali se ... III.

   

V sobotu 21. května 2011 se na parkoviště v Kolíně sjelo 19 vzducháčů značky VW.

Po přivítání jsme se jeli podívat na druhý památník Bitvy u Kolína. Po jeho obhlédnutí jsme pokračovali do Radimi na prohlídku soukromého zámku. Odtud nás cesta vedla do Kouřimi, kde jsme obdivovali kostel a zvonici. Po prohlídce se pokračovalo k dalšímu památníku, k pomníku Bitvy u Lipan. Po krátkém zastavení nás ještě čekala cesta do Chotouně. Zde se nachází soukromé muzeum traktorů.

Rozloučili jsme se a jeli jsme domů.

 

Více fotek naleznete zde.
Povídání na Flatu naleznete zde.